De wetenschap

 

De Neurologische Grondslag van EFT - een onderzoek binnen het meta-onderzoek in Zuid-Amerika

Onderstaande hersenscans zijn onderdeel van Zuid-Amerikaanse onderzoeken naar EFT.  Ze geven de veranderingen in de hersenen weer bij de behandeling van een gegeneraliseerde angststoornis (GAS – in het Engels GAD). De beelden zijn beschikbaar gesteld door Dr. Joaquin Andrade, arts.

bscan1bscan2bscan3bscan4bscan5

Normaal                          GAS vóór de               Na 4 behandelingen           Na 8 behandelingen           Na 12 behandelingen
functionerend brein         behandeling met EFT           met EFT                             met EFT                                met EFT

blauw = normaal
turquoise = licht dysfunctioneel
roze = merendeels dysfunctioneel
rood = ernstig dysfunctioneel

Deze serie EEGs maken de veranderingen in hersenactiviteit zichtbaar. Bij dit deelonderzoek waren twee groepen betrokken. Één groep werd behandeld met EFT/TFT terwijl aan angstoproepende beelden of herinneringen werd gedacht. De andere groep kreeg cognitieve gedragstherapie (CGT), waar nodig aangevuld met medicatie.

 

De uitkomsten van dit (deel)onderzoek in het kort
  • Bij de EFT-groep waren minder behandelingen nodig dan bij de CGT-groep
  • Bij de EFT-groep was het percentage terugval na één jaar aanzienlijk minder dan bij de CGT-groep

 

Een andere belangrijke uitkomst

Bij de groep die medicatie gebruikte namen de symptomen evenveel af als bij patiënten die behandeld werden met EFT. Toch was er een verschil. Bij de medicatiegroep was namelijk geen verbetering zichtbaar in de hersenactiviteit op de scans. Dit veronderstelt, dat er slechts sprake is van onderdrukking van symptomen in plaats van herstel van de onderliggende disbalans in de hersengolven.

bron: http://www.innersource.net/ep/articlespublished/neurological-foundations.html