EFT en ons brein

Dit gebeurt er in je hersenen als je EFT toepast

De manier waarop wij als mensen reageren is meestal automatisch. Dit noemen we een emotioneel reactiepatroon. Dit wordt aangestuurd vanuit het oudste deel onze hersenen, het limbische systeem. Een onderdeel van dit systeem is de amygdala. De amygdala wordt ook wel ons emotie-regulatiecentrum of angstcentrum genoemd. Hier worden o.a. gevoelens van angst en agressie geproduceerd en opgeslagen door middel van de neurotransmitter glutamaat (= één van de chemische stoffen in de hersenen).

Als de amygdala een "gevaar" waarneemt, worden er stresshormonen aangemaakt. Deze zorgen er voor dat het lichaam klaar is om te reageren. Dit alles gebeurt in een fractie van een seconde.

Ons angstsysteem is heel belangrijk om te kunnen overleven. Het is een oer-overlevingsmechanisme, nodig om snel en instinctief te kunnen reageren bij gevaar. Door conditionering, chronische stress, traumatische ervaringen e.d. kan het angstsysteem te gevoelig geworden zijn. Het reageert dan óók als er nog geen gevaar dreigt. Vergelijk het maar met een rookmelder. Deze hoort alleen af te gaan als er sprake is van rookontwikkeling en niet wanneer er een beetje stoom uit je pan komt tijdens het koken.
Op het moment dat ons angstsysteem is ingeschakeld kunnen we niet meer helder denken, omdat alle energie gericht is op overleven.  Ons denkende brein is dan als het ware uitgeschakeld.

Bij EFT kloppen we op een aantal punten op het gezicht, romp en handen en onderbreken zodoende onze automatische reactie. Door het kloppen oefenen we namelijk direct invloed uit op de aanmaak van verschillende neurotransmitters (chemische stofjes in de hersenen). De aanmaak van glutamaat, de neurotransmitter die angstgevoelens produceert en vervolgens weer opslaat “voor de volgende keer”, wordt onderbroken. Verder worden er GABA (gamma-aminoboterzuur) en serotonine aangemaakt. Deze neurotransmitters verminderen stress en bevorderen een gevoel van rust. Bovendien belemmeren zij de neurotransmitter glutamaat om de ervaring opnieuw op te slaan in de amygdala.

EFT onderbreekt dus het emotionele reactiepatroon doordat het direct invloed uitoefent op de neurotransmitters die verantwoordelijk zijn voor je reactie. En als je emoties niet meer de overhand hebben, kan je weer helder denken en je situatie in een ander perspectief zien.