Wat kan je verwachten?

Kennismakingsgesprek

Als je meer wilt weten over wat EFT is, nog twijfelt of eerst kennis wilt maken met mij, maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek. We doen een beperkte inventarisatie van je klacht. Ik laat je ervaren wat EFT is en we kunnen kijken of er een klik is. Dat laatste is belangrijk om samen aan de slag te kunnen gaan. Dit gesprek duurt ca. 30 minuten en is gratis. Als je dat prettig vindt, kan ik aansluitend tijd reserveren voor de eerste sessie. Uiteraard geheel vrijblijvend.

Eerste sessie

In de eerste sessie inventariseren we wat er aan de hand is en wat je graag wilt bereiken met de therapie. Afhankelijk van je hulpvraag kan het zijn, dat ik je vraag om een intakeformulier in te vullen en dit voorafgaand aan de eerste sessie naar mij toe te sturen. In dat geval kan ik je ook vragen om de 4 dimensionale klachtenlijst in te vullen. Deze vragenlijst geeft een indicatie van de aard van de klachten. Aan het eind en eventueel halverwege het behandeltraject vul je deze lijst nog eens in. Zo wordt op eenvoudige en objectieve wijze inzichtelijk welke vooruitgang is geboekt. Aan het begin van de eerste sessie sluiten we een behandelovereenkomst af. De voorwaarden vind je op mijn website, het is handig wanneer je deze thuis al in alle rust hebt gelezen.

Meestal zijn er meerdere sessies nodig om een probleem grondig te kunnen aanpakken en het gewenste resultaat te bereiken. Om de gang te houden in het proces geef ik wat opdrachten/oefeningen voor thuis mee. Ook geef ik je handvatten om thuis met acute emoties om te gaan. Zo kun je emoties "in the heat of the moment" aanpakken, waardoor je meer grip hebt op jezelf.

Evaluatie

Na 3 sessies (of eerder) evalueren we om te zien hoe de behandeling loopt: moet het behandelplan eventueel worden bijgesteld of zijn de gestelde doelen behaald en kan de behandeling worden afgesloten.