Spanning, chronische spanning en posttraumatische stress loslaten met TRE

Heb jij last van (chronische) spanning?

Lichaam en geest beïnvloeden elkaar, dat is inmiddels wel duidelijk. Zitten we goed in ons vel en loopt alles van een leien dakje, dan kunnen we de hele wereld aan en bruisen we van de energie.

 

Anders is het als we (emotionele, psychische of lichamelijke) problemen hebben of met tegenslagen te maken krijgen. Op die momenten neemt de spanning in ons lichaam toe. Dat is een natuurlijke reactie van ons lichaam, zodat we alert zijn en adequaat kunnen reageren. Maar als de situatie te lang duurt of deze vaak voorkomt, of we hebben veel tegenslagen in korte tijd, dan is het lichaam niet meer in staat om te herstellen en ontstaat er chronische spanning. Door deze chronische spanning reageren we angstiger, zijn we sneller boos of verdrietig en/of voelen we ons vaker hulpeloos. Behalve dat dit vervelend is voor onszelf, heeft dit ook negatieve gevolgen voor onze relatie met de mensen om ons heen.
Met Tension & Trauma Releasing Exercises (TRE) kunnen we chronische spanning loslaten, waardoor angst, irritatie, boosheid en hulpeloosheid verminderen en uiteindelijk verdwijnen.

Hoe ontstaat chronische spanning?

Chronische spanning ontstaat niet van de één op de andere dag. Al vanaf onze geboorte zijn er stressmomenten: geboren worden, honger en onbehagen bij een baby veroorzaken al stress in het lichaam. Maar ook bijvoorbeeld boze of ruziënde ouders, voor het eerst naar school gaan, gepest worden, mishandeling, zakken voor een examen. Al dit soort gebeurtenissen laat sporen na in ons lichaam en kan uiteindelijk leiden tot chronische stress. Eens is de emmer vol en dan is er de bekende druppel die de emmer doet overlopen. Die laatste druppel krijgt dan meestal de schuld, omdat we ons vaak niet bewust zijn van wat er nog meer in die emmer zit.

Wat is posttraumatische stress?

Er kan ook sprake zijn van posttraumatische stress. Dit laatste komt vaker voor dan we denken. Traumatische stress kan veroorzaakt worden door één heftige gebeurtenis, zoals een verkeersongeval, een aanranding etc. Maar traumatische spanning kan ook ontstaan als je veelvuldig te maken hebt met indringende gebeurtenissen, die je niet kan voorkomen en waarin je niet bij machte bent om iets te doen. Een voorbeeld hiervan is als klein kind opgroeien in een gezin waarin bijvoorbeeld een ouder depressief is, alcoholist is, er veel (verbaal) geweld wordt gebruikt, er sprake is van (emotionele) verwaarlozing etc.
Niet zelden ontstaat een posttraumatische stressstoornis pas jaren naderhand en wordt de link niet meer gelegd met gebeurtenissen die ver terug liggen in het verleden.

De oplossing: Tension & Trauma Releasing Exercises (TRE)

TRE helpt je om "je emmer leeg te maken" en daarna leeg te houden (als je het blijft gebruiken). Opgeslagen spanningen van eerdere gebeurtenissen worden alsnog los gelaten. Je zenuwstelsel wordt als het ware gereset. Na verloop van tijd merk je dat je emotioneel minder snel uit balans raakt, je positiever in het leven staat en minder geremd bent.